MEND THEIR LIPS & PALATES

FULFILL THEIR LIFES

DONATE

CASE STORIES

ด.ญ.ธัญชนิด  ศรีคารมย์

ธัญชนิด  ศรีคารมย์  เกิดวันที่  2  มิถุนายน  2544  เป็นลูกสาวฝาแฝดของ นายนายสิทธิพงษ์  ศรีคารมย์  และ นาง นาฟะ  มูเซอ (นาฟะมีอาการปากแหว่ง  และเข้ารับการรักษากับโครงการฯ)  ส่วนธัญชนก  คู่แฝดอีกคนไม่มีความผิดปกติ  ครอบครัวนี้ อาศัย อยู่ที่  บ.ห้วยผึ้ง  ม.7  ต.แม่สลองใน  อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย  ทั้งพ่อ - แม่  ไปทำงานรับจ้าง อยู่ที่  กทม.รายได้ประมาณ 15,000 / เดือน  ซึ่งต่อมาพ่อ - แม่ ก็แยกทางกัน

 

  ตอนตั้งท้องนางนาฟะบอกว่าดีใจมากเพราะเป็นลูกคนแรก  แต่เมื่อเห็นว่าลูก 1 คน  มีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่  ก็รู้สึกเสียใจ  และ  คิดว่าตัวแม่เองน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกไม่ปกติเหมือนกับคู่แฝด และเด็กคนอื่นๆ   การเลี้ยงดูก็ยากลำบาก  มีความเหน็ดเหนื่อยมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้นมยากเพราะลูกมักจะสำลัก  (จึงไม่ให้ลูกกินนมแม่  แต่กินนมจากขวดแทน)  ไม่กล้าพาลูกออกไปนอกบ้าน  เพราะอายคนอื่น   เมื่อธัญชนิดโตขึ้น   ก็เห็นว่าลูกมีปัญหาพูดไม่ชัด  และมักจะถูกล้อ จึงทำให้เป็นเด็กเงียบๆ  ไม่กล้าที่จะพูด-สื่อสารกับคนอื่น

 

ตั้งแต่ได้เข้ารับการแก้ไขการพูดกับโครงการฯ ตั้งแต่วันที่  6  กันยายน   2549   รวมถึงได้รับการรักษาฟื้นฟูในด้านต่างๆ และ การผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟัน  (10  มิถุนายน  2553)  ช่วยให้ธัญชนิด  ลดปัญหาการพูดไม่ชัดได้ในระดับหนึ่ง   กล้าที่จะพูด-แสดงออกกับผู้คนรอบข้างได้มากขึ้น   และ ที่สำคัญคือน้องสาวที่เป็นคู่แฝด  ได้มีส่วนช่วยการฝึกพูดต่อเนื่องที่บ้านด้วย  นับเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา (กว่า 5 - 10  ปี)  คู่ฝาแฝดใช้ชีวิตอยู่กับยายที่พูด-ฟังภาษาไทยไม่ได้  (อายุประมาณ  62  ปี)  การเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทำได้ไม่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ   ปัจจุบันนางนาฟะ  ได้กลับมาอยู่บ้านด้วยแล้ว   และทั้ง  2  พี่น้องก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   (รร. บ้านห้วยผึ้ง)  จึงสามารถเดินทางมารับการฟื้นฟูฯ ต่อได้   อนาคตอยากเรียนให้จบถึงระดับปริญญาตรี  (ด้านพัฒนาสังคม)

 

 

 

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย เลขที่ 70 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5370-2763-4 / โทรสาร 0-5371-4336 | E-mail : nwdf@loxinfo.co.th