MEND THEIR LIPS & PALATES

FULFILL THEIR LIFES

DONATE

CASE STORIES

ด.ญ.นราทิพย์  ยาวิราช

  นราทิพย์  ยาวิราช มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่   เกิดวันที่  10  มิถุนายน  2552  เป็นลูกคนที่  3  ของ  นายตาล - นางเอ้ย      ยาวิราช  (พี่สาว 1 / พี่ชาย 1)  เป็นชาวไทยลื้อ  ที่อพยพมาจากเมืองเชียงตุง  ประเทศสหภาพพม่า   มาอาศัยอยู่กับญาติของนายตาล   ที่ บ. สันทรายปู่ยี่  ต. โป่งผา  อ.แม่สาย   จ.เชียงราย  และ ย้ายมาเช่าบ้านอยู่ที่   บ.น้ำลัด  ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  เพื่อเข้ามารับจ้าง-หางานทำ  (ค่าเช่าบ้าน 3,000 บาทต่อเดือน)  เนื่องจากพ่อ-แม่เข้ามารับจ้าง - หางานทำ  และ  ต่อมานายตาลก็ได้ไปหางานทำในกรุงเทพฯ   และได้แยกทางกับนางเอ้ย    ส่วนนางเอ้ยทำมาหากินด้วยการขายอาหาร - ขนม  อยู่ข้างโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา  บ.น้ำลัด  (รร.คริสเตียน) โดยนราทิพย์ก็ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าเรียนที่  รร. แห่งนี้ด้วย  (ชั้น  ป.1)  ส่วนนายตาลเองก็ได้ส่งเงินมาให้บ้าง  แต่ก็ไม่สม่ำเสมอ และ ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมลูกอยู่บ้าง  (ปีละ 1-2  ครั้ง)

 

  นราทิพย์เข้ารับการรักษากับโครงการฯ   เนื่องจากมาคลอดที่  รพ.โอเวอร์บรู๊ค   แรกคลอดทั้งพ่อ - แม่ก็ทำใจไม่ได้  ที่เห็นลูกเป็นปากแหว่งเพดานโหว่   นางเอ้ยเล่าว่าร้องให้และเป็นลมไปหลายครั้ง   รวมทั้งมีอาการเครียดมากต้องอาศัยกินยาคลายเครียดตลอดเวลา  4  เดือน (ก่อนที่นราทิพย์เข้ารับการผ่าตัด)   และจากที่ได้รับคำแนะนำจากนางพยาบาล   รวมถึงได้เห็นรูป (ก่อน-หลัง)  ของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้รับการรักษาแล้ว   ก็มีกำลังใจดีขึ้น  เมื่อรู้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือรักษาฯ  รวมถึงญาติๆ  ก็ไม่ได้รังเกียจ  ช่วยปลอบโยน  ให้กำลังใจ  จึงพยายามเลี้ยง-ดูแลนราทิพย์  ถึงแม้ว่าจะเลี้ยงยากกว่าลูก  2  คนแรก

 

นราทิพย์  เข้ารับการผ่าตัดปากแหว่ง  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม 2552  (อายุ  4  เดือน)  และ ผ่าตัดเพดานโหว่  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 (อายุ  1  ปี)  พร้อมกับเข้ารับการฟื้นฟูฯ  ด้าน หู / ฟัน / พูด  ตามนัด  และ  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับทางโครงการฯ  เช่น ค่ายครอบครัว ค่ายฝึกพูด  ปัจจุบันปัญหาการพูดไม่ชัดน้อยลงมาก  เกือบเป็นปกติแล้ว   ในช่วงอายุ  2 - 3  ปีครึ่ง  นราทิพย์เป็นเด็กงอแง  ขี้อาย ติดแม่  ไม่เข้าสังคม  ไม่เล่นกับเพื่อน  แต่หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมคายครอบครัว  ค่ายฝึกพูด  (ต.ค. 2555 - ต.ค.2556)  ประกอบกับช่วงวัยที่เจริญเติบโตขึ้น   ก็มีความเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการที่ดีขึ้น   เช่น  ไม่งอแง  เกาะติดแม่  มีความมั่นใจในตัวเอง  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  ร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่ม -เพื่อนได้มากขึ้น  นราทิพย์เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขปากและจมูกเมื่อ 18  กพ.59  พร้อมกันนี้ทันตแพทย์โครงการฯ  ได้ใส่นาโซฟอร์มให้ (ระยะเวลา 3  เดือน)

 

 

 

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย เลขที่ 70 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5370-2763-4 / โทรสาร 0-5371-4336 | E-mail : nwdf@loxinfo.co.th