MEND THEIR LIPS & PALATES FULFILL THEIR LIFES

หน้าหลัก

CASE STORIES

ด.ช.อาทิตย์ แอแตะ

  อาทิตย์เป็นลูกชายคนสุดท้อง ในพี่น้องทั้งหมด 4 คน (ชาย3 หญิง1) ของนายนายจะสึ แอแตะ  และ  นาง อีคำ แอแตะ  ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่  ที่อพยพมาจากเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพพม่า  มาอาศัยอยู่ที่  บ.สันติสุข  ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ตั้งแต่ปี  2558


ด.ญ.ธัญชนิด  ศรีคารมย์

ธัญชนิด  ศรีคารมย์  เกิดวันที่  2  มิถุนายน  2544  เป็นลูกสาวฝาแฝดของ นายนายสิทธิพงษ์  ศรีคารมย์  และ นาง นาฟะ  มูเซอ (นาฟะมีอาการปากแหว่ง  และเข้ารับการรักษากับโครงการฯ)  ส่วนธัญชนก  คู่แฝดอีกคนไม่มีความผิดปกติ  ครอบครัวนี้ อาศัย อยู่ที่

ด.ญ.นราทิพย์  ยาวิราช

นราทิพย์  ยาวิราช  มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่  เกิดวันที่  10  มิถุนายน  2552  เป็นลูกคนที่  3  ของ  นายตาล - นางเอ้ย  ยาวิราช  (พี่สาว 1 / พี่ชาย 1)  เป็นชาวไทยลื้อ  ที่อพยพมาจากเมืองเชียงตุง  ประเทศสหภาพพม่า  มาอาศัยอยู่กับญาติของนายตาล  ที่ บ. สันทรายปู่ยี่  ต. โป่งผา 

แต่งเติมรอยยิ้มสดใสให้น้อง

 

ออกหน่วยฝึกพูดเคลื่อนที่ โรงพยาบาลแม่สาย


   วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ออกหน่วยฝึกพูดเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้ป่วยในพื้นที่ อ.แม่สาย ท่าขี้เหล็ก และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 13 ราย เข้ารับการฝึกพูด กับ อ.ศรีทนต์ บุญญานุกูล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณอรทัย จะทอ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปันรัก จ.เชียงใหม่ และ Miss Sunny Lo ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเมืองละว้า ประเทศพม่า ร่วมสังเกตการณ์ ในครั้งครั้งนี้ด้วย

 

ผ่าตัดผู้ป่วยชาวว้า ประเทศพม่า


มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือและYMCA.เชียงราย ได้ประสานความร่วม มือกับโครงการตะวันฉายปันรอยยิ้ม และมูลนิธิ ปันรัก ให้บริการผ่าตัดผู้ ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จากเขตว้าสหภาพพม่า จำนวน12ราย ที่ รพ.โอเ วอร์บรุ๊ค ในวันที่16-17 มิถุนายน 2559ซึ่งก่อน หน้านี้ได้ให้การผ่าตัดผู้ป่วยจากเขตว้าไปแล้ว20รายและยังมีผู้ป่วยฯที่รอเข้ารับการรักษาอีก30 รายรวมทั้งยังมีอีกส่วน หนึ่งที่ทางเขตว้าได้ทำการสำรวจ

 

ออกหน่วยฝึกพูดเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพะเยา


     ออกหน่วยฝึกพูดเคลื่อนที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่โรงพยาบาลพะเยา ตรวจประเมิน- แก้ไขและฝึกพูดโดย ผศ.ศรีทนต์ บุญยานุกูล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลพะเยา ในความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่และบุคลากร


ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ

Our Address

อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย 70 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

Email Us

nwdf@csloxinfo.co.th

Call Us

053-702763-4

Loading
Your message has been sent. Thank you!