MEND THEIR LIPS & PALATES

FULFILL THEIR LIFES

DONATE

CASE STORIES

ด.ช.อาทิตย์ แอแตะ

    อาทิตย์เป็นลูกชายคนสุดท้อง ในพี่น้องทั้งหมด 4 คน (ชาย3 หญิง1) ของนายนายจะสึ แอแตะ  และ  นาง อีคำ แอแตะ   ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่  ที่อพยพมาจากเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพพม่า  มาอาศัยอยู่ที่  บ.สันติสุข  ต.ป่าตึง   อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ตั้งแต่ปี  2558

 

 อาทิตย์เกิดเมื่อวันที่  5  มกราคม  2557  ที่ โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก พร้อมกับความผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่  ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับพ่อ-แม่เป็นอย่างยิ่ง ว่าทำไมลูกจึงเกิดมาไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ  แล้วจะเลี้ยงดูได้อย่างไร  เคยคิดว่าจะเอาลูกไปทิ้ง  แต่ก็ได้รับกำลังใจจากญาติๆ ทำให้ตัดสินใจที่จะอดทนพยายามเลี้ยงดูอาทิตย์ต่อไป

จนกระทั่งได้รู้จักกับโครงการฯ  ผ่านทางโรงพยาบาลแม่สาย  จึง ได้เดินทางมาที่  วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงราย  เพื่อขอรับความช่วยเหลือ   เมื่อวันที่  7 มกราคม 2557 ขณะที่อาทิตย์มีอายุได้เพียง 2  วัน

 

 เมื่อได้พบกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ และได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดปากแหว่ง  ตอนอายุ  3  เดือน  รวมทั้งได้รับการแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพที่  รพ.สต.ใกล้บ้าน   อาทิตย์จึงมีสุขภาพแข็งแรง  และ  ได้เข้ารับการผ่าตัดอาการปากแหว่ง   เมื่ออายุได้  4 เดือน    (วันที่ 14  พฤษภาคม  2557)  และ  ในปีต่อมา  (วันที่  2 กรกฎาคม   2558)  ก็ได้เข้ารับการผ่าตัดอาการเพดานโหว่  (อายุ 1  ปี  7 เดือน )  รวมทั้งได้เข้ารับฟื้นฟูสภาพด้านหู-คอ-จมูก  (รักษาภาวะหูน้ำหนวก)  ,  อนามัยช่องปาก-ฟัน

 

 ปัจจุบันอาทิตย์มีอายุ  2  ปี  6 เดือน มีสุขภาพโดยทั่วไปดี  ช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนเด็กปกติ  และ  มีความสุขอยู่กับครอบครัว  และ  จะต้องเข้ารับการประเมิน คัดกรอง แก้ไขการพูดต่อไปด้วย  “เห็นลูกหายเป็นปกติ  พวกเรามีความสุขมาก  การที่โครงการฯ  ได้ช่วยรักษาลูก  ก็เหมือนได้ช่วยเหลือเราทั้งครอบครัว”   นายจะสึ  แอแตะ   พ่อของอาทิตย์ ได้ขอบคุณและบอกถึงความรู้สึก กับทีมงานโครงการฯ  ตอนที่ไปเยี่ยมบ้าน   เมื่อวันที่   8  เมษายน   2559

 

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย เลขที่ 70 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5370-2763-4 / โทรสาร 0-5371-4336 | E-mail : nwdf@loxinfo.co.th